Hydrogeologická společnost s.r.o

Vybrané úkoly řešené v minulých letech

Hydrogeologické průzkumy, jímací objekty, návrhy jejich provozu a ochrany

Průzkumy a monitoring zdrojů znečištění, sanační práce, oponentní a supervizní činnosti

Hydrogeologické průzkumy a posudky pro trasy silnic a dálnic

Ochrana přírody

Těžba surovin - vodohospodářské střety zájmů

EIA - dokumentace vlivů na životní prostředí

Posudková činnost

Ukázky z realizovaných prací si můžete prohlédnout zde

mapa stránek