Hydrogeologická společnost s.r.o.

O společnosti

Firmu založili v roce 2001 dlouholetí pracovníci bývalého národního podniku Vodní zdroje Praha.

Těžiště činností spočívá v průzkumu a nakládání s vodami, zejména podzemními, v oblasti ekologie
a v průzkumech a sanacích znečištění.

Za období společného působení řešili její pracovníci přes 5 000 úkolů v Čechách a na Moravě, převážně v oblasti středních, východních a jižních Čech a území Prahy.

zaměstnání
mapa stránek